Infrastuktura Hiperkonwergentna

HCI (Hyper-Converged Infrastructure) w uproszczeniu można określić jako Storage, Wirtualizacja oraz Networking współpracujący ze sobą jako ekosystem zarządzany z centralnego punktu. Serwery blade, sieci pamięci masowej czy nawet całe centra danych do tej pory traktowane były jako osobne byty – w ramach HCI stanowią jeden produkt – architektura typu scale-out.

 

 

Programowa centralizacja różnych elementów infrastruktury nie tylko zmniejsza koszty operacyjne czy liczbę roboczogodzin potrzebnych przez personel informatyczny do administrowania zasobami informatycznymi firmy. Zapewnia też możliwość łatwego dodawania nowych zasobów niezbędnych dla biznesu firmy. VMware to jedyna z wiodących dostawców na rynku firma zapewniająca stos programowy umożliwiający wykorzystanie obecnych w firmie rozwiązań do wirtualizacji i zasobów chmury publicznej i prywatnej.

 

 

Ujednolicona infrastruktura IT to nie tylko oszczędność efektywności i czasu pracy administratorów oraz pozostałych typowych kosztów utrzymania jak i realizacji nowych wdrożeń. Tradycyjne podejście w obszarze infrastruktury oznacza, że działa kilka niezależnych obszarów: sieć, serwery i pamięć masowa, zarządza się nimi oddzielnie oraz mają one inny model konsumpcji zasobów. W przypadku hiperkonwergencji każdy serwer dodaje moc obliczeniową, dyski i interfejsy sieciowe do wspólnej puli. Umożliwia to, znacznie zwiększenie wydajność w odróżnieniu od klasycznej architektury IT, gdzie na przykład macierz dyskowa posiada ograniczoną ilość kontrolerów dyskowych, a zasoby dodawane są poprzez instalację dysków – architektura scale-in.

 

Dzięki rozwiązaniom HCI niewielkie zespoły IT mają znacznie większe możliwości efektywnego zarządzania i konfiguracji zasobów zwirtualizowanych. VMware ma klientów, którzy korzystają z ponad setki serwerów fizycznych i ponad dwóch tysięcy maszyn wirtualnych. System oparty na vSphere i vSAN oraz wirtualizację sieci z wykorzystaniem NSX można w prosty sposób zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić wysoką dostępność w przypadku awarii, oraz móc przeprowadzać wszelkie prace utrzymaniowe jak i aktualizacje środowiska bez okien serwisowych, oraz bez przerw w dostępie do systemów i aplikacji.

Scroll to Top