Główne zalety wykorzystania Software-defined storage (SDS)

VMware vSAN to zintegrowana z hipervisorem vSphere i zoptymalizowana pod kątem technologii flash oraz hybrid wydajna sieć pamięci masowej (Software Defined Storage), która obsługuje hiperkonwergentne oprogramowanie VMware (VMware HCI). Infrastruktura HCI korzysta ze standardowych serwerów architektury x86, które można łatwo skalować w celu obniżenia całkowitego kosztu eksploatacji nawet o połowę i uzyskania systemu opartego wyłącznie na rozwiązaniach flash lub hybrid. Pełna integracja z platformą VMware vSphere i pozostałymi rozwiązaniami VMware sprawia, że VMware vSAN jest najprostszą w obsłudze infrastrukturą pamięci masowej dla maszyn wirtualnych, na których uruchomiono aplikacje krytyczne dla przedsiębiorstwa, wirtualne desktopy lub aplikacje typu klient-serwer.

 

Główne zalety:

  • Łatwa obsługa — instalacja za pomocą kilku kliknięć z poziomu standardowego klienta vSphere Web Client i zautomatyzowane zarządzanie pamięcią dzięki użyciu odpowiednich reguł.
  • Duża wydajność — zastosowanie technologii flash w celu zapewnienia dużej przepustowości operacji we/wy i minimalizacji opóźnień (pojedynczy klaster pamięci flash zapewnia wydajność rzędu ponad 6 mln operacji we/wy na sekundę z przewidywalnym opóźnieniem poniżej 1 milisekundy).
  • Elastyczne skalowanie — bezzakłóceniowe dodawanie nowych węzłów lub dysków w celu elastycznego zwiększania wydajności i pojemności sieci pamięci masowej (liniowe skalowanie pojemności i wydajności w zakresie od 2 do 64 serwerów na klaster).
  • Niższy całkowity koszt eksploatacji — zastosowanie standardowych składników w architekturze x86 oraz znaczne uproszczenie centrum przetwarzania danych w celu obniżenia całkowitego kosztu eksploatacji nawet o połowę.
  • Lepsza dostępność usług działu IT — maksymalna ochrona danych i dostępność dzięki wbudowanym funkcjom tolerancji na usterki, asynchronicznej zdalnej replikacji i rozciągniętym klastrom – replikacja synchroniczna.
  • Zaawansowane zarządzanie — zarządzanie pamięcią masową, mocą obliczeniową i siecią z jednego miejsca za pomocą zaawansowanych funkcji monitorowania wydajności oraz pojemność. Szyfrowanie danych – możliwość szyfrowania danych maszyn wirtualnych dla krytycznych maszyn wirtualnych. .
Scroll to Top