ESG

Wingu stawia sobie za cel działanie w zgodzie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Środowisko

Ograniczanie działań mających negatywny wpływ na środowisko

Społeczna odpowiedzialność

Działalność społeczna i charytatywna

Ład korporacyjny

Współpraca oparta o zaufanie i przejrzystość działań

ESG

ESG to skrót, który odnosi się do trzech obszarów działalności organizacji: środowiska (Environmental), społecznej odpowiedzialności (Social Responsibility) i ładu korporacyjnego (Corporate Governance). Te trzy elementy tworzą zestaw czynników, które pozwalają oceniać efekty działalności firmy, również te niefinansowe. ESG to nie tylko miernik efektywności, ale przede wszystkim kryterium oceny wiarygodności i odpowiedzialności organizacji.

Certyfikacja Ecovadis

Firma Wingu otrzymała Platynowy Medal przyznany przez EcoVadis, największą na świecie, niezależną platformę ratingową oceniającą firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej. Wynik ten plasuje Wingu wśród 1% najlepszych firm ocenionych przez EcoVadis w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Cieszymy się, że nasze działania w obszarze ESG pozwoliły nam uzyskać tak wysoki wynik. Jesteśmy dumni i zobowiązujemy się do kontynuowania naszych wysiłków w przyszłości. 

Ecovadis Platinium Sustainability Rating

Środowisko

Jesteśmy świadomi, że każda decyzja, ma wpływ na naszą planetę, dlatego działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Dzięki współpracy z organizacją Posadzimy.pl, mamy udział w sadzeniu lasu.

Oto kilka faktów, które pokazują, jak nasze drzewa przyczyniają się do ochrony środowiska:

330 kg – tyle CO2 rocznie pochłaniają nasze drzewa
3190 kg – tyle papieru zwróciliśmy do obiegu
55 – tyle drzew posadziliśmy do tej pory

Działalność charytatywna

Wierzymy, że nasza rola nie kończy się na dostarczaniu wysokiej jakości usług. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w projekty, które mają na celu pomoc lokalnym społecznościom.

Nasi pracownicy wspierają działania Fundacji Szczęśliwej Drogi, organizacji, która pomaga podopiecznym domu dziecka w procesie usamodzielniania się. Dzięki swojemu zaangażowaniu pomagamy młodym ludziom zdobywać niezbędne umiejętności i wiedzę, które pozwolą im skutecznie poradzić sobie w dorosłym życiu.

Świąteczna paczka

Naszą tradycją stało się robienie prezentów dla potrzebujących w okresie świątecznym.

Co roku wybieramy rodzinę, która skorzysta z dodatkowego wsparcia w tym czasie. Przygotowujemy prezenty, które mają przynieść uśmiech na twarze obdarowanych.Wierzymy, że małe gesty mogą robić wielką różnicę i cieszymy się, że możemy być częścią tej pozytywnej zmiany.

Scroll to Top