Technologie sieciowe i równoważenia ruchu

Równoważenie obciążenia to podstawowe rozwiązanie sieciowe używane do dystrybucji ruchu na farmie serwerów. Systemy równoważenia obciążenia poprawiają dostępność i responsywność aplikacji oraz zapobiegają przeciążeniu serwera. Każdy system równoważenia obciążenia znajduje się między urządzeniami klienckimi a serwerami zaplecza, odbierając, a następnie dystrybuując przychodzące żądania do dowolnego dostępnego serwera, który jest w stanie je spełnić.

W obszarze technologii równoważenia ruchu specjalizujemy się w rozwiązaniach Citrix Networking: Load Balancerach z rodziny Netscaler.
Load balancer może być urządzeniem fizycznym, zwirtualizowaną instancją działającą na specjalistycznym sprzęcie lub procesem oprogramowania. Inkorporowany do specjalnie zaprojektowanych urządzeń sieciowych (application delivery controller ADC), których funkcją jest poprawa wydajności oraz bezpieczeństwa trójwarstwowych aplikacji internetowych i opartych na mikrousługach, niezależnie od tego, gdzie są hostowane.

Systemy równoważenia obciążenia wykrywają kondycję zasobów zaplecza i nie wysyłają ruchu do tych serwerów, które nie są w stanie spełnić żądań. Niezależnie od tego, czy jest to sprzęt, czy oprogramowanie, system równoważenia obciążenia kieruje ruch do różnych serwerów internetowych w puli zasobów, aby zapewnić, że żaden pojedynczy serwer nie będzie nadmiernie obciążony. Skutecznie minimalizuje czas odpowiedzi serwera i maksymalizuje przepustowość.

Rola równoważnika obciążenia jest czasami porównywana do roli policjanta drogowego, ponieważ ma on na celu systematyczne kierowanie żądań we właściwe miejsca w dowolnym momencie, zapobiegając w ten sposób kosztownym wąskim gardłom i nieprzewidzianym incydentom. Systemy równoważenia obciążenia powinny ostatecznie zapewniać wydajność i bezpieczeństwo niezbędne do utrzymania złożonych środowisk IT, a także skomplikowanych przepływów pracy w nich występujących.

Równoważenie obciążenia jest najbardziej skalowalną metodologią obsługi wielu żądań z nowoczesnych przepływów pracy obejmujących wiele aplikacji i urządzeń. W połączeniu z platformami, które umożliwiają bezproblemowy dostęp do licznych aplikacji i komputerów stacjonarnych w dzisiejszych cyfrowych przestrzeniach roboczych, równoważenie obciążenia zapewnia bardziej spójne i niezawodne środowisko użytkownika końcowego dla pracowników.

Scroll to Top