Systemy zarządzania wydajnością Performance Managment

Monitorowanie wydajności i jakości ma istotne znaczenie dla zapewnienia właściwego funkcjonowania infrastruktury i usług teleinformatycznych. Jego zadaniem jest zbieranie i raportowanie danych z dowolnych źródeł – aplikacji, serwerów, sieci, itd. – oraz informowanie o zaistniałych przeciążeniach i degradacjach jakości. Ważną funkcją rozwiązania jest monitorowanie parametrów objętych kontraktami SLA, dzięki czemu użytkownik jest informowany o aktualnym statusie realizacji SLA i jeśli wystąpi degradacja jakości — ostrzegany o możliwości niedotrzymania warunków kontraktowych.

 

Wingu do realizacji powyższych zadań proponuje rozwiązanie bazujące na aplikacji VMware Telco Cloud Operations (TCO). Jest to rozwiązanie cechujące się nowoczesną architekturą o dużej skalowalności, łatwym w obsłudze interfejsie użytkownika i bogatej bibliotece kolektorów danych oraz pakietów raportowych.

TCO konsoliduje i analizuje dane wydajnościowe z różnych dostępnych źródeł zapewniając spersonalizowany, interaktywny dostęp do informacji wydajnościowych dotyczących monitorowanej infrastruktury oraz monitoring poziomu SLA świadczonych usług. Dostęp do tych danych możliwy jest w czasie rzeczywistym, dostępna jest również funkcjonalność generowania zadanych raportów na podstawie danych historycznych.

 

Dzięki korelacji i agregacji informacji możliwe jest zaprezentowanie jednego spójnego widoku wydajności i jakości dla usług sieciowych oraz IT. Widok łączący różne aspekty wydajności i jakości istotnie ułatwia diagnozowanie problemów i pozwala na szybkie wskazanie źródła problemu, np. przeciążenie łącza, przeciążenie procesora, itp. Monitorowanie wydajności i jakości udostępnia szereg widoków i raportów wspomagających bieżące zadania operacyjne, planowanie i optymalizację sieci. Ponadto przekazuje alarmy progowe wydajności/jakości do centralnego systemu monitorowania zdarzeń.

TCO udostępnia gotowe do wykorzystania pakiety raportów, dzięki temu klient otrzymuje wartościowe rozwiązanie praktycznie po zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania. Każdy z pakietów dostarcza wsparcie dla określonego typu technologii: raporty techniczne, zestawy widoków, predefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i prekonfigurowane analityki dla diagnozy zdrowia i oszacowania wydajności lub jakości. Ponadto TCO umożliwia tworzenie nowych raportów, które wykorzystują predefiniowane wskaźniki KPI. APG umożliwia również tworzenie własnych wskaźników KPI z wykorzystaniem funkcji matematycznych i logicznych.

 

W dużych i skomplikowanych środowiskach zwykle istnieje już wiele niezależnych systemów monitorujących różne procesy, aplikacje i technologię generuje strumienie informacji, których właściwa interpretacja przekracza możliwości operatorów. W takim przypadku Wingu proponuje wykorzystanie systemu automatycznej analizy i korelacji danych wydajnościowych.

Zalety rozwiązania

  • Przetwarzanie danych z dowolnych źródeł umożliwiające budowę jednego centralnego systemu zarządzania wydajnością i jakością dla całego środowiska. Rozwiązanie dysponuje kilkudziesięcioma kolektorami wspierającymi różne protokoły kolekcji danych oraz komunikujące się z zewnętrznymi systemami monitorującymi.
  • Wiele pakietów raportowych dostępnych z półki pozwalających na szybkie wdrożenie rozwiązania. Dostępne pakiety obejmują zarówno technologie wirtualizacyjne, serwerowe i sieciowe a także aplikacje i bazy danych..
  • Zaawansowana automatyczna analityka umożlwiająca diagnozowanie skomplikowanych problemów wydajności, praktycznie niemożliwych do rozpoznania przy użyciu tradycyjnych narzędzi.
  • Proaktywne zarządzanie pozwalające reagować z wyprzedzeniem na narastające problemy rozłożone w czasie – „efekt domina”, w których pierwotna przyczyna wystąpiła dużo wcześniej niż faktycznie zaobserwowane pogorszenie wydajności usług co pozwala na przejście od zarządzania reaktywnego do proaktywnego.
  • Analiza międzydomenowa – wykrywa problemy, które wpływają negatywnie na działanie wielu domen technologicznych i warstw. vCOPS pokazuje, która domena/warstwa jest źródłem, oraz dokładniej, który element w tej warstwie jest odpowiedzialny za wystąpienie problemu wydajności.
  • Nowoczesny interfejs użytkownika umożliwiający łatwe i wygodne prezentowanie danych oraz szybkie definiowanie i dostosowywanie raportów.
  • Planowanie rozbudowy. Rozwiązanie zapewnia wsparcie analityczne identyfikujące najbardziej krytyczne dla wydajności zasoby, które wymagają rozbudowy w pierwszej kolejności.
Scroll to Top