Serwery i wyposażenie data center

Już od wielu lat prawidłowe działanie systemów IT jest krytyczne dla funkcjonowania większości przedsiębiorstw.

Zabezpieczenie danych i ciągłości przetwarzania może stanowić o być albo nie być przedsiębiorstwa. W zasadzie każdy – nawet dla swoich prywatnych danych – ma mniej lub bardziej zaawansowane rozwiązania kopii zapasowej, większość firm wykorzystuje rozwiązania wysokodostępne, zaś coraz więcej organizacji decyduje się na inwestycje w pełne zabezpieczenie swojej infrastruktury przez wdrożenie centrum zapasowego i polityki Disaster Recovery.

 

Mimo tego wciąż słyszy się o awariach i przestojach w funkcjonowaniu kluczowych systemów, firmy podają liczone w milionach straty z tego tytułu, a ogromne inwestycje w Disaster Recovery okazują się nieskuteczne.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często brak regularnego testowania wdrożonych rozwiązań. Często rozwiązanie takie testowane jest po wdrożeniu, zaś później na przeprowadzenie regularnych testów brak jest czasu i środków.

Niestety – od momentu wdrożenia rozpoczyna się proces, który nazwać można „dryfem konfiguracji”. Kolejne projekty, rozbudowy, upgrade’y i wszelkie inne zmiany wprowadzane w konfiguracji, mogą powodować niespójności w konfiguracji, te zaś kumulując się w czasie mogą skutkować problemami podczas faktycznego przełączenia ośrodków.

Rozwiązaniem jest Continuity Software Availability Guard. System ten w sposób ciągły analizuje konfigurację komponentów rozwiązania Disaster Recovery i wykrywa wszelkie nieprawidłowości od razu po ich wystąpieniu, a także wskazuje na ryzyka z nimi związane i rekomenduje sposób rozwiązania zaistniałego problemu.

Dzięki wbudowanej bazie wiedzy system podczas skanowania konfiguracji infrastruktury jest w stanie rozpoznać ponad 5000 różnych zagrożeń.

Dla każdego wykrytego problemu tworzony jest ticket zawierający szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, umiejscowienia w topologii i aplikacji, na które wpływa to ryzyko.

Wdrożenie opisanego rozwiązania przynosi dla organizacji następujące korzyści:

  • Minimalizacja ryzyka nieciągłości pracy lub utraty danych w przypadku awarii
  • Pewność, że niebagatelne środki włożone w budowę rozwiązania Disaster Recovery przyniosą oczekiwany rezultat
  • Znaczne ułatwienie w zarządzaniu konfiguracją i zmianą (nie tylko dotyczącą Disaster Recovery) dzięki silnikowi analitycznemu i repozytorium danych konfiguracyjnych
  • Doskonałe i na bieżąco aktualizowane źródło danych dla systemów inventory i CMDB
Scroll to Top