Veeam – backup i archiwizacja danych

Jako autoryzowany partner Veeam oferujemy rozwiązania lidera rynku kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych dla hybrydowych środowisk IT.

Nasze bogate doświadczenie, innowacyjne rozwiązania i kreatywne podejście do projektowania architektury systemów pozwalają nam na budowanie w oparciu o technologie marki Veeam skutecznych rozwiązań do utrzymywania ciągłości biznesowej, czyli:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • utrzymywania wysokiej dostępności,
 • procedur disaster recovery.
 

Veeam – niezawodny backup i ochrona danych

Pora zatem na podsumowanie zalet oprogramowania Veeam. Jako kluczowe wymienia się wśród nich:

 • Niezawodny backup – to pewne tworzenie kopii zapasowych dowolnych obciążeń, skrócenie czasu backupu i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki ogromnej elastyczności;
 • Szybkie odzyskiwanie – ekspresowe przywracanie plików, maszyn wirtualnych, urządzeń NAS i aplikacji z zachowaniem niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO);
 • Bezpieczna replikacja – czyli replikacja bazująca na obrazach i usprawnione odzyskiwanie po awarii: wzrost szybkości, bezpieczeństwa i dostępności;
 • Przenośność w chmurze – tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie lub migrowanie dowolnych obciążeń do i z platformy AWS lub Microsoft Azure, w tym funkcje chroniące dane przed atakami;
 • Inteligentne przechowywanie – szybkie tworzenie kopii zapasowych i replik z migawek przy użyciu pamięci masowej niemal dowolnego spośród czołowych światowych producentów;
 • Ponowne wykorzystanie danych – tych, które zostały zapisane w kopiach zapasowych w celu dbania o bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i odzyskiwalność, zwiększania pewności aktualizacji oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Veeam Backup & Replication -funkcje

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia czołowe w branży funkcje, takie jak:

 • Szerokie możliwości tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych;
 • Bazująca na obrazach replikacja maszyn wirtualnych z poziomu maszyny lub kopii zapasowej;
 • Wbudowane funkcje zarządzania i wdrażania narzędzi Veeam Agent for Linuxa i for Microsoft Windows;
 • Szansa na nieograniczone zwiększanie pojemności pamięci masowej, co jest możliwe dzięki repozytorium Scale-out Backup Repository i obsłudze obiektowej pamięci masowej w funkcji Veeam Cloud Tier;
 • Łatwe, obejmujące dwa kroki przywracanie danych na platformę AWS, Microsoft Azure (i inne);
 • Veeam DataLabs – weryfikacja odzyskiwania, dbanie o zgodność z przepisami i prowadzenie testów w specjalnym środowisku wirtualnym;
 • Narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server i Oracle;
 • Migawki pamięci masowej i zaawansowana integracja z pamięcią masową;
 • Wtyczki do aplikacji korporacyjnych SAP HANA i Oracle RMAN;
 • Interfejsy Data Integration API i Universal Storage API;
 • Wbudowana akceleracja sieci WAN, w tym tryb dużej przepustowości;
 • Szyfrowanie, kompresja i deduplikacja.
Scroll to Top