Micro Focus 2

content title

Micro Focus to jeden z największych na świecie dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw. Firma dostarcza kluczowe narzędzia, do budowy, obsługi, zabezpieczania i analizowania systemów przedsiębiorstwa w następujących obszarach:

Enterprise DevOps – zestaw rozwiązań, dzięki którym klienci Micro Focus uwalniają moc DevOps w hybrydowym środowisku IT, sprawnie wprowadzając innowacje w tempie wymaganym przez biznes.
Hybrydowe zarządzanie IT – rozwiązania Micro Focus pomagają połączyć tradycyjne i transformacyjne IT; z komputerów mainframe do usług mobilnych, z rozwiązań on-prem do chmury.
Bezpieczeństwo, ryzyko i zarządzanie – w dobie nasilonych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, starzejące się aplikacje są podatne na ataki z zewnątrz. Rozwiązania Micro Focus zapewniają całościowe, oparte na analizach podejście do zabezpieczania tego, co najważniejsze — tożsamości, aplikacji i danych.
Analityka predykcyjna – dzięki tym rozwiązaniom firmy, wykorzystują uczenie maszynowe do przekształcania nieograniczonych ilości danych w dokładne, użyteczne i zautomatyzowane raporty, które służą do prognoz, przewidywania i wyboru strategii.

Micro

Micro Focus to jeden z największych na świecie dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw. Firma dostarcza kluczowe narzędzia, do budowy, obsługi, zabezpieczania i analizowania systemów przedsiębiorstwa w następujących obszarach:

Enterprise DevOps – zestaw rozwiązań, dzięki którym klienci Micro Focus uwalniają moc DevOps w hybrydowym środowisku IT, sprawnie wprowadzając innowacje w tempie wymaganym przez biznes.
Hybrydowe zarządzanie IT – rozwiązania Micro Focus pomagają połączyć tradycyjne i transformacyjne IT; z komputerów mainframe do usług mobilnych, z rozwiązań on-prem do chmury.
Bezpieczeństwo, ryzyko i zarządzanie – w dobie nasilonych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, starzejące się aplikacje są podatne na ataki z zewnątrz. Rozwiązania Micro Focus zapewniają całościowe, oparte na analizach podejście do zabezpieczania tego, co najważniejsze — tożsamości, aplikacji i danych.
Analityka predykcyjna – dzięki tym rozwiązaniom firmy, wykorzystują uczenie maszynowe do przekształcania nieograniczonych ilości danych w dokładne, użyteczne i zautomatyzowane raporty, które służą do prognoz, przewidywania i wyboru strategii.

Firma WINGU została założona w 2010 roku przez osoby od lat związane z IT i telekomunikacją.

Specjalizacją WINGU są złożone projekty związane z infrastrukturą IT i telekomunikacyjną, automatyzacją, zarządzaniem zdarzeniami i jakością oraz ciągłością działania. Działamy samodzielnie oraz jako wykonawca dla światowych liderów w branży.

Kompetencje zdobyte przez nas podczas udziału w licznych wdrożeniach pozwalają nam na przeprowadzenie analizy środowiska i potrzeb klienta i zaproponowanie optymalnej platformy do monitorowania i zarządzania. Tworzymy rozwiązania przetwarzania danych zapewniające niezawodność, bezpieczeństwo i wysoką automatyzację.

Specjalizujemy się w projektach wymagających integracji pomiędzy systemami zarządzającymi elementami składowymi chmury, systemami nadzoru, provisioningu i service managementu. Oferujemy narzędzia do orkiestracji usług, pakiety predefiniowanych procesów i adaptery pozwalające przeistoczyć rozłączne silosy sprzętu i oprogramowania w spójne środowisko.

Drugim obszarem specjalizacji jest przechowywanie i ochrona danych. Oferujemy projektowanie i dostarczanie rozwiązań macierzowych, backupowych i archiwizacyjnych. Naszą ofertę opieramy na współpracy ze światowymi liderami w tej dziedzinie. W szczególności specjalizujemy się w dostarczaniu systemów pamięci masowych dedykowanych do pracy w środowisku zwirtualizowanym oraz w chmurach.

Scroll to Top