Data Management / IT

Szybki przyrost ilości danych jest kwestią, z którą mierzą się dzisiaj wszystkie firmy. Zapewnienie optymalnej infrastruktury do składowania, przetwarzania i udostępniania informacji to duże wyzwanie. Odpowiedzią są wyspecjalizowane systemy do archiwizacji i zarządzanie całą infrastrukturą. Kluczowe jest pogodzenie efektywności kosztowej i przestrzennej z elastycznością całej infrastruktury oraz czasem dostarczenia usługi biznesowi. Efektywność i TCO sprzętu to priorytet. Funkcje macierzy: tiering, deduplikacja, kompresja to często wyzwanie. Sprawdzony integrator dobierze optymalne rozwiązanie programowe lub fizyczne.

Zarządzanie danymi to  zbieranie, przechowywanie i wykorzystywania danych w sposób bezpieczny, efektywny i opłacalny.

Celem zarządzania danymi jest umożliwienie  organizacjom optymalnego wykorzystania danych w ramach polityki i regulacji, tak aby mogli oni podejmować decyzje, które maksymalizują korzyści dla organizacji. Strategia zarządzania danymi staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ organizacje w coraz większym stopniu opierają się na niematerialnych aktywach w celu tworzenia wartości.

Zarządzanie danymi ma szeroki zakres, obejmujący takie czynniki jak:

  • Tworzenie, uzyskiwanie dostępu i aktualizowanie danych w ramach zróżnicowanych warstw danych
  • Przechowywanie danych w wielu chmurach i w siedzibie firmy
  • Zapewnienie wysokiej dostępności i odzyskiwanie po awarii
  • Wykorzystywanie danych w coraz bardziej zróżnicowanych aplikacjach, analizach i algorytmach
  • Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych
  • Archiwizowanie i niszczenie danych zgodnie z harmonogramami retencji i wymogami zgodności
Scroll to Top