KARIERA

 • Konsultant ds. systemów monitorowania infrastruktury IT

  Rola: udział we wdrożeniach systemów monitorowania infrastruktury IT or...

  więcej…
 • Inżynier ds. systemów przechowywania danych

  Rola: udział we wdrożeniach systemów pamięci masowych oraz świadczenie ...

  więcej…
 • Key Account Manager

  Rola: sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Wingu

  ...
  więcej…
Technologie

Przedstawiamy koncepcję rozwiązania, które obejmuje wszystkie główne obszary funkcjonalne  wymagane przez nowoczesny system zarządzania infrastrukturą i usługami teleinformatycznymi:

 • Centralne monitorowanie zdarzeń (Fault&Event Management) połączone z automatycznym wykrywaniem topologii i analizą problemów „Root Cause”. 
 • Monitorowanie i raportowanie wydajności infrastruktury oraz jakość usług (Performance & Quality Management),  połączone z proaktywnym monitorowaniem kontraktów SLA.
 • Aktywne zarządzanie konfiguracją (Configuration Management) do automatyzacji i kontroli procedur zmian konfiguracyjnych oraz  śledzenia zgodności konfiguracji z najlepszymi praktykami.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem (Security Management) wspierające bezpieczną konfigurację przepływu informacji w sieci.
 • Orkiestracja usług polegająca na odpowiedniej integracji wyżej wymienionych obszarów i implementacji procesów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i utrzymaniem usług.

Do realizacji wymienionych zadań proponujemy produkty wybrane ze względu na ich unikalne cechy odróżniające je od konkurencji i jednocześnie dobrane pod kątem możliwości wzajemnej integracji.
Koncepcja Wingu ma zastosowanie do wszystkich domen teleinformatycznych: sieci danych, sieci telekomunikacyjnych, serwerów i środowisk wirtualnych, pamięci masowych oraz aplikacji. 
Może być on wdrożona w całości, jednak możliwa jest również możliwość implantacji wybranych funkcjonalności zgodnie z realnymi potrzebami klienta.
W takim przypadku możliwe jest zarówno podejście fazowe,  w którym poszczególne podsystem i domeny są wdrożone w kolejności odpowiadającej priorytetom klienta., jak i wdrożenia uzupełniające już zbudowane przez klienta środowisko .

orchestration_loop_800

Najważniejsze wyróżniki rozwiązania opartego o proponowane przez nas komponenty:

 • Automatyczne wykrywanie topologii sieci, serwerów oraz środowisk wirtualnych VMware i HyperV.
 • Automatyczna analiza problemów „Root Cause” skracająca proces identyfikacji źródła problemu. Analiza „Root Cause” przeprowadzana jest automatycznie i nie wymaga żadnej parametryzacji.
 • Analiza „Business Impact” pozwala na automatyczne określenie wpływu awarii na realizowane usługi.
 • Inteligentna korelacja danych wydajnościowych połączona z analizą wpływu pozornie nie związanych ze sobą wskaźników na finalną usługę.
 • Automatyzacja procesów zarządzania konfiguracją. Procedury administracyjne wykonywane ręcznie  mogą być przeniesione do centralnej elektronicznej biblioteki automatyzacji jako skrypty, wzorce, reguły, testy lub polityki konfiguracji.
 • Wykonywanie masowych zmian konfiguracji na wielu urządzeniach jednocześnie. Rozwiązanie umożliwia wdrożenie procedur zmian, których ręczne wykonanie jest bardzo pracochłonne lub praktycznie niemożliwe.
 • Zarządzanie zgodnością. System umożliwia ciągłą weryfikację, czy wszystkie urządzenia są skonfigurowane we właściwy sposób.
 • Ciągła weryfikacja bezpieczeństwa infrastruktury. Istotnym wyróżnikiem rozwiązania jest funkcja analizy reguł kontroli dostępu i filtrów ruchu w ujęciu topologicznym.
 • Wsparcie dla konfiguracji ścieżek przepływu danych. Umożliwia szybką identyfikację niezbędnych zmian w regułach kontroli dostępu w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy aplikacjami zainstalowanymi w różnych strefach sieci. 
 • Szyna orkiestracyjna integrująca proponowane komponenty ze sobą i zapewniająca wsparcie dla  procesów Provisioningu, utrzymania i zarządzania jakością świadczonych usług.