KARIERA

 • Konsultant ds. systemów monitorowania infrastruktury IT

  Rola: udział we wdrożeniach systemów monitorowania infrastruktury IT or...

  więcej…
 • Inżynier ds. systemów przechowywania danych

  Rola: udział we wdrożeniach systemów pamięci masowych oraz świadczenie ...

  więcej…
 • Key Account Manager

  Rola: sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Wingu

  ...
  więcej…
Systemy zarządzania wydajnością

Monitorowanie wydajności i jakości ma istotne znaczenie dla zapewnienia właściwego funkcjonowania infrastruktury i usług teleinformatycznych. Jego zadaniem jest zbieranie i raportowanie danych z dowolnych źródeł – aplikacji, serwerów, sieci, itd. - oraz informowanie o zaistniałych przeciążeniach i degradacjach jakości. Ważną funkcją rozwiązania jest monitorowanie parametrów objętych kontraktami SLA, dzięki czemu użytkownik jest informowany o aktualnym statusie realizacji SLA i jeśli wystąpi degradacja jakości - ostrzegany o możliwości niedotrzymania warunków kontraktowych.

apg_scorecard


Wingu do realizacji powyższych zadań proponuje rozwiązanie bazujące na aplikacji Watch4Net Advanced Performance Grapher (APG). Jest to rozwiązanie cechujące się nowoczesną architekturą o dużej skalowalności, łatwym w obsłudze interfejsie użytkownika i bogatej bibliotece kolektorów danych oraz pakietów raportowych.

APG konsoliduje i analizuje dane wydajnościowe z różnych dostępnych źródeł zapewniając spersonalizowany, interaktywny dostęp do informacji wydajnościowych dotyczących monitorowanej infrastruktury oraz monitoring poziomu SLA świadczonych usług. Dostęp do tych danych możliwy jest w czasie rzeczywistym, dostępna jest również funkcjonalność generowania zadanych raportów na podstawie danych historycznych.

apg_topoDzięki korelacji i agregacji informacji możliwe jest zaprezentowanie jednego spójnego widoku wydajności i jakości dla usług sieciowych oraz IT. Widok łączący różne aspekty wydajności i jakości istotnie ułatwia diagnozowanie problemów i pozwala na szybkie wskazanie źródła problemu, np. przeciążenie łącza, przeciążenie procesora, itp. Monitorowanie wydajności i jakości udostępnia szereg widoków i raportów wspomagających bieżące zadania operacyjne, planowanie i optymalizację sieci. Ponadto przekazuje alarmy progowe wydajności/jakości do centralnego systemu monitorowania zdarzeń.

APG udostępnia gotowe do wykorzystania pakiety raportów, dzięki temu klient otrzymuje wartościowe rozwiązanie praktycznie po zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania. Każdy z pakietów dostarcza wsparcie dla określonego typu technologii: raporty techniczne, zestawy widoków, predefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i prekonfigurowane analityki dla diagnozy zdrowia i oszacowania wydajności lub jakości. Ponadto APG umożliwia tworzenie nowych raportów, które wykorzystują predefiniowane wskaźniki KPI. APG umożliwia również tworzenie własnych wskaźników KPI z wykorzystaniem funkcji matematycznych i logicznych.

W dużych i skomplikowanych środowiskach zwykle istnieje już wiele niezależnych systemów monitorujących różne procesy, aplikacje i technologię generuje strumienie informacji których właściwa interpretacja przekracza możliwości operatorów. W takim przypadku Wingu proponuje wykorzystanie systemu automatycznej analizy i korelacji danych wydajnościowych.

VMware vCenter Operations (vCOPS, dawniej Alive) jest rozwiązaniem, które umożliwia odzyskanie kontroli nad środowiskiem informatycznym, którego rozmiar i złożoność przerasta możliwości tradycyjnych narzędzi. Dzięki unikalnym algorytmom pozwalającym na korelację i analizę trendów milionów metryk jednocześnie, system udowodnił swoją przydatność w przypadku dużych środowisk IT instytucji finansowych i operatorów telekomunikacyjnych.


Cechą wyróżniającą vCOPS jest daleko posunięta automatyczna analityka umożliwiająca przetwarzanie dowolnych danych wydajnościowych, niezależnie od technologii, źródła i znaczenia.

Alive automatycznie rozpoznaje zachowanie się metryk korzystając różnych metod analitycznych dobranych optymalnie do indywidualnych cech zmienności każdej metryki, a następnie dobiera dynamiczne progi z precyzją niemożliwą do osiągnięcia tradycyjnymi narzędziami monitorowania.

alive_apps

Rozwiązanie zapewnia wsparcie analityczne umożliwiające identyfikację przyczyn degradacji usług, które umykają tradycyjnym narzędziom. Następnie dzięki określeniu stopnia korelacji pomiędzy wszystkimi dostępnymi metrykami jest w stanie analizować wpływ pozornie niezwiązanych parametrów na funkcjonowanie całego środowiska. Dzięki temu jest w stanie wykryć dużo wcześniej niż tradycyjne systemy potencjalny problem wydajnościowi i wskazuje rzeczywiste przyczyny „Root Cause”, umożliwiając usunięcie problemu, często zanim przerodzi się on w awarię odczuwalną przez użytkowników.

vCOps wysyła „Smart Alert” – „wczesne ostrzeżenie” w przypadku, gdy wykryte symptomy pasują do wzorca rozpoznanego problemu. Wzorzec jest to ciąg anomalii wydajności o określonej kolejności i odstępach czasowych prowadzący do określonego problemu. Pojawienie się pierwszych anomalii z wzorca powoduje wygenerowanie alarmu ostrzegawczego, możliwe jest więc zażegnanie problemu we wczesnej fazie jego wystąpienia, zanim wpłynie on negatywnie na jakość usługi biznesowej oferowanej klientom.

Zalety rozwiązania

 • Przetwarzanie danych z dowolnych źródeł umożliwiające budowę jednego centralnego systemu zarządzania wydajnością i jakością dla całego środowiska. Rozwiązanie dysponuje kilkudziesięcioma kolektorami wspierającymi różne protokoły kolekcji danych oraz komunikujące się z zewnętrznymi systemami monitorującymi.
 • Wiele pakietów raportowych dostępnych z półki pozwalających na szybkie wdrożenie rozwiązania. Dostępne pakiety obejmują zarówno technologie wirtualizacyjne, serwerowe i sieciowe a także aplikacje i bazy danych..
 • Zaawansowana automatyczna analityka umożlwiająca diagnozowanie skomplikowanych problemów wydajności, praktycznie niemożliwych do rozpoznania przy użyciu tradycyjnych narzędzi.
 • Proaktywne zarządzanie pozwalające reagować z wyprzedzeniem na narastające problemy rozłożone w czasie – „efekt domina”, w których pierwotna przyczyna wystąpiła dużo wcześniej niż faktycznie zaobserwowane pogorszenie wydajności usług co pozwala na przejście od zarządzania reaktywnego do proaktywnego.
 • Analiza międzydomenowa – wykrywa problemy, które wpływają negatywnie na działanie wielu domen technologicznych i warstw. vCOPS pokazuje, która domena/warstwa jest źródłem, oraz dokładniej, który element w tej warstwie jest odpowiedzialny za wystąpienie problemu wydajności.
 • Nowoczesny interfejs użytkownika umożliwiający łatwe i wygodne prezentowanie danych oraz szybkie definiowanie i dostosowywanie raportów.
 • Planowanie rozbudowy. Rozwiązanie zapewnia wsparcie analityczne identyfikujące najbardziej krytyczne dla wydajności zasoby, które wymagają rozbudowy w pierwszej kolejności.