KARIERA

 • Konsultant ds. systemów monitorowania infrastruktury IT

  Rola: udział we wdrożeniach systemów monitorowania infrastruktury IT or...

  więcej…
 • Inżynier ds. systemów przechowywania danych

  Rola: udział we wdrożeniach systemów pamięci masowych oraz świadczenie ...

  więcej…
 • Key Account Manager

  Rola: sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Wingu

  ...
  więcej…
Systemy monitorowania dostępności infrastruktury


Wingu proponuje rozwiązanie umożliwiające efektywne i skuteczne monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej zarówno pod kątem właściwego rozpoznawania przyczyn awarii, jaki i wpływu awarii na usługi biznesowe. Rozwiązanie to bazuje na aplikacji EMC Ionix/Smarts, które cechuje: automatyczne wykrywanie sieci, wbudowana funkcja analizy przyczyn pierwotnych (RCA – Root Cause Analysis) bazująca na modelu topologicznym i funkcja analizy wpływu uszkodzeń na usługi biznesowe oferowane klientom. Funkcje te pozwalają w sposób istotny zredukować czas rozpoznania i usunięcia awarii, jak również pozawalają na właściwe nadawanie priorytetów biorące pod uwagę również czynniki biznesowe
Rozwiązanie posiada gotowe modele analityczne umożliwiające analizę RCA dla wielu technologii jednocześnie: aplikacji, serwerów i sieci.  Rozbudowany model topologiczny obejmuje m.in. technologie IP, MPLS, Metro Ethernet, Multicast, protokoły routingowe BGP, OSPF, EIGRP, ISIS,  aż do sieci optycznych SDH i DWDM.

network_layers

 
Rozwiązanie pozwala na monitorowanie środowisk wirtualnych, które są wykrywane i modelowane, co pozwala na uzyskanie kompletnego obrazu całej infrastruktury fizycznej i funkcjonującej w jej obrębie środowiska wirtualnego.

Zalety rozwiązania

 • Centralny system monitorowania. Pozwala na ujednolicenie procedur obsługi alarmów niezależnie od źródła, technologii lub rodzaju problemu: aplikacji, serwerów, sieci IP/MPLS, usług VoIP, Multicast, sieci optycznych i innych.
 • smarts_scrAutomatyczne wykrywanie topologii niezbędnej do właściwej analizy problemów. System „z półki” wykrywa sieć (ponad 2500 certyfikowanych typów urządzeń sieciowych różnego przeznaczenia i technologii), serwery Windows, Linux i Unix oraz środowiska wirtualne VMware i HyperV.
   
 • Analiza RCA pozwala na istotne zredukowanie liczby alarmów wymagających interwencji personelu – z tysięcy komunikatów do kilk-klikudziesięciu alarmów RCA. Analiza RCA prowadzona jest wewnątrz domen technologicznych i międzydomenowo, dzięki czemu system wskazuje właściwe miejsce, warstwę i technologię powodującą problem. Informacje zawarte w alarmach RCA przyśpieszają identyfikację i rozwiązywanie problemów, co przekład się na zwiększoną niezawodność infrastruktury i wyższą dostępność usług.
   
 • Analiza „Business Impact” pozwala na wprowadzenie priorytetów obsługi według wpływu awarii na usługi realizowane przez monitorowaną infrastrukturę.
 • Graficzny interfejs prezentuje stan sieci na mapach topologicznych i umożliwia personelowi na łatwą identyfikację alarmu.
 • Obniżenie kosztów utrzymania - użytkownik nie ponosi kosztów i ryzyka związanego z developmentem reguł korelacji, gdyż system tworzy je automatycznie w oparciu o model topologiczny natychmiast po wykryciu zasobów.