KARIERA

 • Konsultant ds. systemów monitorowania infrastruktury IT

  Rola: udział we wdrożeniach systemów monitorowania infrastruktury IT or...

  więcej…
 • Inżynier ds. systemów przechowywania danych

  Rola: udział we wdrożeniach systemów pamięci masowych oraz świadczenie ...

  więcej…
 • Key Account Manager

  Rola: sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Wingu

  ...
  więcej…
Monitorowanie systemów transakcyjnych

Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystują złożone wielowarstwowe systemy biznesowe m.in. CRM, ERP, portale obsługi klienta, portale serwisowe, których transakcje są realizowane są wieloetapowo przez różnego rodzaju podsystemy takie jak serwery www, serwery aplikacyjne, bazy danych,  szyny komunikacyjne, pamięci masowe.
Spowolnienia w działaniu systemów tego rodzaju bardzo często przekładają się negatywnie na biznes firmy,  zmniejszają dochody,  zwiększają koszty i mogą pogorszyć percepcję firmy na rynku. Przedsiębiorstwa próbują temu zaradzić implementując różnego rodzaju systemy monitorujące system i aplikacje.  Często okazuje się jednak, że  tradycyjne systemy monitorowania koncentrujące się na monitorowaniu każdej technologii oddzielnie nie zapewniają odpowiedniej informacji, która pozwoliłaby na wykrycie źródeł problemów wydajnościowych i ich szybkie rozwiązanie.
Wingu proponuje rozwiązanie Precise, którego stosuje unikalne podejście do monitorowania tego rodzaju systemów.  W przypadku Precise podmiotem monitorowania jest transakcja biznesowa, a nie wydajność  poszczególnych podsystemów.precise_appl Precise monitoruje każdą transakcję w systemie śledząc jej wykonanie poprzez wszystkie warstwy systemu: zaczynając od przeglądarki , poprzez serwer www, szynę komunikacyjną, serwer aplikacyjny, bazę danych, i kończąc na operacjach I/O w pamięci masowej. Precise śledząc transakcję określa, jak długo jest ona wykonywana w każdej warstwie systemu.  W przypadku, gdy następuje spowolnienie wykonania transakcji, użytkownik szybko może sprawdzić, która z warstw powoduje to spowolnienie. Precise śledzi czas wykonania każdego wywołania (np. zapytania SQL, wykonanie metody lub procedury), co umożliwia nie tylko rozbicie czasu wykonania transakcji według warstwy, ale również pokazanie czasu wykonania każdego wywołania indywidualnie.  Jest to bardzo przydatna informacja, gdyż pozwala na zidentyfikowanie fragmentu kodu, który spowodował  spowolnienie.  Precise udostępnia również bazę wiedzy eksperckiej, która podpowiada możliwe rozwiązania, jak również prowadzi analizę „what-if” pokazującą, jak sugerowana zmiana wpłynie na wykonanie transakcji zarówno tego samego, jak i innych rodzajów – w przypadku gdy dana zmiana wpływa na działanie różnych procesów biznesowych.

precise_layers

Rozwiązanie Precise wykazało swoją skuteczność działania przy monitorowaniu systemów i środowisk opartych o takie technologie, jak SAP, Siebel, Oracle, PeopleSoft, .Net, J2EE, bazy danych i pamięci masowe EMC.
Precise jest wykorzystywany do monitorowania systemów produkcyjnych w celu monitorowania bieżącej wydajność transakcji i zgodności z wymaganiami biznesowymi zdefiniowanymi w kontraktach SLA . System może być również wykorzystywany w środowiskach testowych i preprodukcyjnych umożliwiając deweloperom na dokładne rozpoznanie, które fragmenty kodu wymagają optymalizacji, jak również weryfikację, czy wydajność krytycznych fragmentów  można poprawić  poprzez rozbudowę sprzętu.

precise_sla

Zalety rozwiązania

 • Monitoruje wszystkie transakcje przechodzące przez monitorowany system biznesowy, dzięki czemu możliwe jest określenie rzeczywistej wydajności postrzeganej przez każdego użytkownika indywidualnie.
 • Śledzi transakcje poprzez wszystkie warstwy systemu, dzięki czemu możliwe jest określenie która aplikacja powoduje degradację usług.
 • Wykrywa „Root Cause” degradacji. Mierzy czas wykonywania wywołań programistycznych i wskazuje te, które z nich najbardziej opóźniają transakcje.
 • Rekomenduje w oparciu o bazę ekspercką zmiany w oprogramowaniu, które powinny przyspieszyć wykonywanie transakcji.
 • Pokazuje wpływ wprowadzenia rekomendacji. Na podstawie danych historycznych system prezentuje listę spodziewanych zysków i strat wydajności dla wszystkich procesów transakcyjnych.